Betingelser og vilkår

Købsbetingelser og vilkår

1 BETALING:

1.1 Ved køb af ydelse fra Juicy web-design, skal der betales 25% af opstarts prisen for den ydelse der købes. De 25% dækker eventuelle opstarts omkostninger herunder; køb af domæne, webhotel og SSL certifikat, hvis det ønskes.

1.2 På Juicy Web-designs webshop, hvor det er muligt at tilkøbe sig en af de ydelser, som Juicy web-design tilbyder, kan der betales med, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. OBS. Der betales kun de 25% der er nævnt i 1.1

1.3 Juicy web-design tilbyder også faktura betaling, hvor er tilsendes en faktura, som skal betales senest 10 dage efter produktet er modtaget.

1.3.1 Overskrides betalingsfristen pålægges der et rykker gebyr på 100kr pr udsendte rykker.

Rykker opgøres således:
Rykker 1. 100kr Rykker 2. 100kr Rykker 3. 100kr og evt. inkasso varsel.

1.4 Ved mdr. betalings ydelse tilsendes der en faktura, 1 hverdag i mdr. fakturaen skal senest betales 10 hverdage efter faktura er modtaget.

1.4.1 Overskrides betalingsfristen pålægges der et rykker gebyr på 100kr pr udsendte rykker.

Rykker opgøres således:
Rykker 1. 100kr Rykker 2. 100kr Rykker 3. 100kr og evt. inkasso varsel. 1.5 Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er ekskl moms. OBS der kræves moms på opkrævningen.

1.6 Juicy Web-design bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. (certifikat på dette kan vises) Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

2 KØBSBETINGELSER:

2.1 Ved køb af hjemmeside hos Juicy Web-design acceptere køber at der skal betales 25% af opstarts prisen for den ydelse der købes. De 25% dækker eventuelle opstarts omkostninger herunder; køb af domæne, webhotel og SSL certifikat, hvis det ønskes.

2.2 Webshops købsbetingelser:

2.2.1 *Ved køb af webshop skal køber selv stå for opdatering af webshoppen. Medmindre køber har behov for at Juicy web-design står for dette.

Såfremt køber ønsker at Juicy web-design skal sørge for opdatering af webshoppen er der en min. betaling på 999,- pr. mdr. alt efter, hvor meget opdatering der skal til. OBS den konkrete pris aftales skriftligt med køber og der udarbejdes en ydelses kontrakt

Da webshoppen laves i et specielt webshop-program, vil der ikke altid være muligheder for at kunne style webshoppen lige præcis, som det ønskes. MEN der er mange muligheder og køber er med til stylingen hele vejen igennem, således at det ønskede design opnås så vidt muligt.

2.2.2 **For at have en hjemmeside/webshop online, kræves det at der at der tilkøbes et domæne (hjemmeside adresse) og webhotel (online server)

I Juicy web-designs priser er der allerede inkluderet domæne, MEN webhotellet er noget der skal betales til, hver mdr.

 • OBS Webhotel er en mdr. ydelse.
 • Juicy web-design anbefaler at køber bruger Meebox webhotel, som Juicy web-design bruger.

2.2.3 Ved køb af hjemmeside fra Juicy web-design, accepterer køber at Juicy web-design, må reklamere for “MADE BY Juicy web-design”, på et aftalt sted på den leverede hjemmeside.

2.3 Prof købsbetingelser:
2.3.1 **Ved en professionel opdaterings løsning, står Juicy web-design for vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside (webshop, hvis det ønskes).

 • Der vil være en min. betaling på 1999,- pr. mdr. alt efter, hvor meget opdatering og vedligeholdelse der skal til. OBS den konkrete pris aftales skriftligt med køber og der udarbejdes en ydelses kontrakt.

2.3.2 *For at have en hjemmeside/webshop online, kræves det at der at der tilkøbes et domæne (hjemmeside adresse) og webhotel (online server)

I Juicy web-designs priser er der allerede inkluderet domæne, MEN webhotellet er noget der skal betales til, hver mdr.

 • OBS Webhotel er en mdr. ydelse.
 • Juicy web-design anbefaler at køber bruger Meebox webhotel, som Juicy web-design bruger.

2.3.3 Ved køb af hjemmeside fra Juicy web-design, accepterer køber at Juicy web-design, må reklamere for “MADE BY Juicy web-design”, på et aftalt sted på den leverede hjemmeside.

2.4 Prof+ købsbetingelser:
2.4.1 **Ved en professionel opdaterings løsning, står Juicy web-design for vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside (webshop, hvis det ønskes).

 • Der vil være en min. betaling på 1999,- pr. mdr. alt efter, hvor meget opdatering og vedligeholdelse der skal til. OBS den konkrete pris aftales skriftligt med køber og der udarbejdes en ydelses kontrakt.

2.4.2 *For at have en hjemmeside/webshop online, kræves det at der at der tilkøbes et domæne (hjemmeside adresse) og webhotel (online server)

I Juicy web-designs priser er der allerede inkluderet domæne, MEN webhotellet er noget der skal betales til, hver mdr.

 • OBS Webhotel er en mdr. ydelse.
 • Juicy web-design anbefaler at køber bruger Meebox webhotel, som Juicy web-design bruger.

2.4.3 Ved køb af Prof+, tilkøbes der et SSL Comodo positive certifikat, som er en tjeneste der beskytter din hjemmeside. Se mereHer

2.4.4 Ved køb af hjemmeside løsning fra Juicy web-design, gøres der opmærksom på at Juicy web-design under ingen omstændigheder, må redigere eller tilgå købers hjemmeside/webhotel, uden købers accept. Derudover erklærer Juicy web-design at der kun ændres/tilgåes hjemmesiden såfremt der ligger skriftelig besked om dette. Men købers underskrift, og oplysninger omkring, hvad der præcist skal ændres.

2.4.5 Ved køb af hjemmeside fra Juicy web-design, accepterer køber at Juicy web-design, må reklamere for “MADE BY Juicy web-design”, på et aftalt sted på den leverede hjemmeside.

3 LEVERING:

3.1 Juicy Web-design leverer efter aftale den ønskede hjemmeside, leveringstid kan variere alt efter, hvor stor hjemmesiden ønskes.

3.2 Leveringstiden er 14 dage til 30 dage. EFTER Juicy Web-design har fået alle relevante oplysninger og ønsker til hjemmesiden.

4 Reklamationsret:

4.1 Der ydes ikke reklamationsret idet at den ønskede hjemmeside er programmeret specielt til køber og køber selv bestemmer udseende og oplysninger på hjemmesiden.

5 Fortrydelsesret:

5.1 ved fortrydelse inden for 14 dage, kan Juicy Web-design opkræve yderligere 25% af prisen, til at dække tabt arbejdsfortjeneste.
5.2 Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået og underskrevet. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

5.3 Når du bestiller en tjenesteydelse på nettet, må du enten vente 14 dage på at få den leveret – til fortrydelsesfristen er udløbet – eller du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at den erhvervsdrivende kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.

 • I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist først slutter, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

5.4 Hvis du alligevel fortryder

 • Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at den erhvervsdrivende kan opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.
 • I denne situation kan den erhvervsdrivende kun opkræve betaling for det allerede leverede, hvis du er blevet oplyst om din fortrydelsesret, og at du skal betale, hvis du fortryder undervejs i leveringen.

Abonnements vilkår

Følgende vilkår gælder ved oprettelse af B2B abonnements betaling af hjemmeside

B2B – abonnements betalings vilkår

Generelle vilkår for abonnements/afbetalings løsning hos Juicy Webdesign

1.1 Når der bestilles en abonnements/afbetalings løsning hos Juicy Webdesign, så oprettes Webhotel, Domæne under Juicy Webdesigns, webhotel. Således at vi kan har den FULDE adgang og rådighed over webhotellet. Dvs, at såfremt vores abonnements/afbetalings aftale misligholdes, har vi den fulde ret til at nedlægge deres valgte webløsning hos os. Dette er vores garanti for at vores abonnements/afbetalings aftale bliver overholdt.

1.2 Webhotellet bliver bestilt i kundens navn, og vil blive overdraget til kunden. Når den fulde betaling er sket.

2. Betaling

2.1 På Juicy Webdesigns webshop, hvor det er muligt at tilkøbe sig en af de ydelser, som Juicy webdesign tilbyder, kan der betales med, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB.

2.2 Juicy webdesign tilbyder abonnement/afbetalingsløsning som består af afbetaling af den valgte webløsning. Der kan betales over 3, 6 eller 12 rater (3, 6 eller 12 måneder). Ved køb af hjemmeside på afbetaling/abonnements betaling, kræves det at den ønskede løsning købes via vores webshop (https://juicy-webshop.dk/).

Betalingsmetode:

2.3 Betalingskort

2.3.1 Når der bestilles et abonnement/afbetalingsløsning via vores hjemmeside, og der bruges et betalingskort til at gennemføre betalingen, så bliver beløbet trukket hver måned, automatisk, via det valgte betalingskort der er brugt, ved oprettelsen. OBS der bliver kun fortaget/trukket betalinger for det antal måneder der er valgt som betalingsløsning.

2.3.2 Såfremt at betalingen mislykkedes, så prøver vi at fortage trækningen senere

2.3.3 Efter 10 dages forsøg med automatisk trækning, sættes abonnementet/afbetalingsaftalen i bero, og der vil blive pålagt et rykkergebyr. Der kan pålægges op til 3 rykkergebyrer med 10 dages mellemrum.

Rykker opgøres således: Rykker 1. 100kr Rykker 2. 100kr Rykker 3. 100kr og evt. inkasso varsel.

2.3.4 Såfremt vi stadig ikke er i stand, til at indhente betalingen, så bliver abonnementet/afbetalingsaftalen opsagt, og i værste tilfælde, kan vi gå ind og lukke for den tilhørende hjemmeside.

3. Fortrydelse

3.1 Som udgangspunkt yder vi ikke fortrydelsesret på vores abonnement/afbetalings løsninger.

3.2 Dog kan vi i nogle tilfælde. Herunder: fejlbestilling, misbrug eller anden ulovlig aktivitet på købers vegne gå ind og annullere ordren. Vi forudsætter dog at der skal være gyldige beviser for at der er tale om en fejl og det er ikke blot gyldig grund, at man fortryder sit køb.

4. Kontrakt

4.1 Når der vælges abonnements betalingsformen, udarbejdes der en abonnements kontrakt.

Kontrakten indeholder:

 • Købers kontaktoplysninger; herunder – navn, adresse, cvr, telefonnummer.
 • Sælgers kontaktoplysninger; herunder – navn, adresse, cvr, telefonnummer.
 • Abonnements tjeneste; herunder – valgte webløsning, pris, gebyr, mdr. rate omkostninger, startdato for betaling, slutdato for betaling.
 • Underskrifter og underskriftsdato fra begge partner. Ved underskrift indvilliger køber vilkårrene for køb af Juicy Webdesigns abonnements tjeneste
 • Underskrevet kopi af kontrakten til køber.
 • Abonnements vilkår vedlagt købers kopi.
 • Indbetalings oplysninger.